Novabank'ta Kariyer

kariyerNovaBank çalışanlarının bulundukları ünvana göre kariyer yolculuğunda hangi süreçlerden ve basamaklardan geçmesi gerektiği Bankamızca açıkça belirlenmiştir. Çalışanlarımız Memurluktan Orta ve Üst Kademe Yöneticiliğe, Müfettiş Yardımcılığından Baş Müfettişliğe doğru olan kariyer hareketlerinde hangi aşama ve sınavlardan geçerek terfi edeceklerini Görevde Yükselme Kriterleri ile bilmektedirler.

NovaBank çalışanları aşağıdaki genel koşullara bağlı olarak bulundukları ünvandan daha yüksek ünvan yükselebilirler.

  • Bulunduklan ünvanda en az yükselme süresini doldurmuş olmalan,
  • Performans değerlendirmesinden, yükselmek için gerekli olan asgari değerlendirme puanını almış olmayan ve sicillerinde yükselmeyi engelleyici bir hususun bulunmaması,
  • Yükseleceği ünvanda boş kadro bulunması,
  • Bir üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olunması,
  • Yükselmenin sınava dayalı olması halinde yapılacak sınavlarda başarılı olunması.

İşe Alım Süreci

NovaBank işe alım faaliyetleri yıllık kadro planları dahilinden gerçekleştirilmektedir. Doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi ve fırsat eşitliği ilkesinden hareketle işe alım süreci standart olarak yapılandırılmıştır.

İşe alım süreci, açık pozisyonun banka içinden karşılanamaması durumunda; İnsan Kaynakları başvuru veri tabanının taranması, açık pozisyonun duyurulması, özgeçmiş değerlendirme, ön eleme mülakatları ve panel mülakatlar ile gerçekleştirilmektedir. Pozisyonun gereklerine göre Genel Yetenek, İngilizce veya Mesleki Sınavlar da uygulanabilmektedir.